neiye1

தரமற்ற அலை வழிகாட்டி வளைவு

சுருக்கமான விளக்கம்: தரமற்ற அலை வழிகாட்டி வளைவு எந்திரம்: ஃபிளேன்ஜ், மேற்பரப்பு சிகிச்சை மற்றும் பொருள் மற்றும் நீளம் ஆகியவை வாடிக்கையாளர் கோரிக்கையின்படி தயாரிக்கப்படலாம்.

Nonstandard Waveguide Bend (1)
Nonstandard Waveguide Bend (2)
Nonstandard Waveguide Bend (4)
Nonstandard Waveguide Bend (3)
Nonstandard Waveguide Bend (5)
Nonstandard Waveguide Bend (6)
sbd
Nonstandard Waveguide Bend (7)
Nonstandard Waveguide Bend (8)
Nonstandard Waveguide Bend (9)
Nonstandard Waveguide Bend (10)
Nonstandard Waveguide Bend (11)
bend1
bend2
bend3
bend4
b5
bend6